Оцінюючи зміст сучасних тенденцій реформування системи правового регулювання, враховуючи загальний динамізм норм чинного законодавства, розвиток інформаційних технологій нагальним вбачається потреба у докорінному перегляді форм взаємодії…